بزرگترين عمليات گازرساني بخش خصوصي در شهر توريستي نمك آبرود به بهره برداري رسيد

شهرك توريستي نمك آبرود اين بار با همت و تلاش مديريت سخت كوش و كارآفرين شركت عمران و مسكن شمال مرحله جديدي از توسعه و پيشرفت را پشت سر گذاشت.

پروژه اي كه براي اولين بار در سطح كشور و توسط بخش خصوصي كه در نوع خود كم نظير بود به اتمام رسيد و ايستگاه شبكه گاز رساني شهري آن به بهره برداري رسيد.در مراسم بهره برداري از ايستگاه و شبكه گاز شهر توريستي نمك آبرود كه با حضور مهندس طاهايي استاندار، مهندس فرزانه معاون برنامه ريزي استانداري،‌سيد قدير رضايي فرماندار، سرهنگ فقيه عبدالهي رييس پليس، روساي ادارات و نهادها ، اعضاي شوراي اسلامي شهر و بخش شهرستان چالوس برگذار شد.ابتدا استاندار مشعل نمادين گاز نمك آبرود را روشن كردند سپس در مراسمي كه  در سالن آمفي تئاتر اين مجموعه برگزار شده بود شركت نمودند. در اين مراسم ابتدا مهندس عبدالرسول دهقان مدير عامل شركت عمران و مسكن شمال ضمن خوش آمد گويي به استاندار ، معاونين و مدعوين با اشاره به احداث عظيم گازرساني شهر نمك آبرود اظهار داشت:بعد از پيگيريهاي مداوم در مدت دو سال اين پروژه بزرگ را با دستان مهندسان و كارشناسان تواناي كشورمان به بهره برداري رسانديم. در اجراي اين پروژه آقاي مقصودي زحمات زيادي را متحمل شدند كه لازم است نهايت تشكر و قدرداني را از ايشان و همكاران وي داشته باشيم .مهندس دهقان با اشاره به عمليات گاز رساني شهر نمك آبرود گفت:اين پروژه داراي سه ايستگاه مي باشد يكي از ايستگاههاي pgs بيست هزار مي باشد كه داراي اهميت ويژهاي است كه شبكه اصلي را به نمك آبرود وصل مي كند.دو ايستگاه ديگر هم pgs ده هزار مي باشد و علاوه بر آن 2/5 كيلومتر خط فلزي و سه كيلومتر خط پلي اتيلن نصب شده است.وي ياد آور شد كه اين پروژه بزرگ 4/5 ميليارد هزينه در بر داشته كه امروز شاهد بهره برداري آن مي باشيم.