شرکت عمران و مسکن شمال در نظر دارد تا تهیه کلیه مصالح اجرای ادامه عملیات ساختمانی پروژه صدف نمک آبرود (شامل 6 بلوک 4 طبقه روی پیلوت و یک بلوک 3 طبقه روی پیلوت - در مجموعه 51 واحد) را در ظرف مدت 10 ماه از طریق مناقصه عمومی به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.
اطلاعات بیشتر در ادامه مطلب

95 06 01 sadaf