شرکت عمران و مسکن شمال در نظر دارد تا عملیات حفاظت فیزیکی و انتظامات واحد های تحت پوشش در شهرک نمک آبرود را تا پایان سال 1395 از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط و دارای مجوزهای لازم از نیروی انتظامی واگذار نماید.
اطلاعات بیشتر در ادامه مطلب

 

95 06 01 entezamat