شرکت عمران و مسکن شمال در نظر دارد تا تامین مصالح بهمراه اجرای اسکلت فلزی پروژه مالکیت زمانی تجاری اقامتی نمک آبرود واقع در مشهد - خیابان خسروی نو جنب هتل ایران را در ظرف مدت 6 ماه از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان می توانند با توجه به توضیحات موجود در فایل های پیوست، همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری جهت دریافت اسناد مناقصه مربوطه به دفتر مرکزی این شرکت واقع در چالوس شهرک توریستی نمک آبرود شرکت عمران و مسکن شمال مراجعه یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 01158572323 تماس حاصل نمایند.


پیوست ها:

مستندات آگهی مناقصه عمومی به صورت فایل فشرده