۱۲ اردیبهشت سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم بر همه مجاهدان عرصه آموزش و پرورش گرامی باد.

روز معلم گرامی باد