آقای مهندس حمیدرضا ربیع پور مدیر پیشین دفتر بابلسر شرکت عمران و مسکن شمال، طی یک ابلاغیه رسمی، به سمت «عضو هیات مدیره» و «قائم مقام» شرکت عمران و مسکن شمال  منتصب گردید.

انتساب مهنس ربیع پور به عنوان قائم مقام شرکت عمران و مسکن شمال