امروز 96/02/14  آقای مهندس ربیع پور قائم مقام شرکت، از پروژه های در دست اجرای شرکت بازدید کرده و روند پیشرفت این پروژه ها را از نزدیک بررسی نمودند.

شرکت عمران و مسکن شمال

 

مشاهده تمامی تصاویراین رویداد...