امروز 96/02/18  آقای مهندس ربیع پور قائم مقام شرکت، جلسه ای صمیمی با مدیریت واحد بهره برداری و توریستی شرکت و پرسنل خدوم این واحد برگزار کردند.

photo 2017 05 08 10 42 32

 

photo 2017 05 08 10 42 36