امروز سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 آقای مهندس ربیع پور قائم مقام شرکت، طی جلسه ای با کارگروه گردشگری نمک آبرود به بررسی رویدادها و برنامه های حوزه گردشگری نمک آبرود پرداختند.

شرکت عمران و مسکن شمال

 

مشاهده تمامی تصاویراین رویداد...