امروز یازدهم تیرماه 1396 جلسه ای با حضور مهندس ربیع پور سرپرست شرکت عمران و مسکن شمال و با موضوع «توانمندسازی همیاران گردشگری در نمک آبرود» برگزار شد.

در این جلسه سرپرست شرکت ضمن تاکید بر رسالت های ارزشمند و اصلی همیاران گردشگر، به بیان مسیر پیش رو و برنامه ریزی های انجام شده به منظور پیشرفت، تقویت و تکامل این گروه پرداخت.

96 04 11 همیار گردشگر نمک آبرود