ایستگاه کرامت در نمک آبرود / یک روز به یاد ماندنی / به مبارکی میلاد امام هشتم

شرکت عمران و مسکن شمال

 

مشاهده تمامی تصاویراین رویداد...

 

  • توضیحات:

    نمونه خط شکسته نستعلیق اهدایی به گردشگران نمک آبرود
    بمناسبت میلاد امام رضا(ع) درایستگاه کرامت
    توسط خوشنویس فوق ممتاز
    آقای حسن رمضانی