امروز چهارم شهریور ماه 1396 قرارداد استقرار استانداردهای سیستم مدیریتی و اخذ ISO گواهینامه های بین المللی استاندارد «iso10002:2014» و «iso/ts10004:2012» با گروه مشارکتی رایورزان کیفیت-الاینس تنظیم شد.

شرکت عمران و مسکن شمال

 

مشاهده تمامی تصاویراین رویداد...