شرکت عمران و مسکن شمال طی یک طرح فرهنگی گردشگری در نمک آبرود به کودکان و نوجوانانی که قران بخوانند هدیه می دهد.

شرکت عمران و مسکن شمال

 

مشاهده تمامی تصاویراین رویداد...