در این دوره از مسابقه، تصویر ارسال شده توسط آی دی تلگرام «...حسنی...» طبق آرای دریافتی به عنوان تصویر برنده اعلام می شود.

همچنین به قید قرعه از میان رای دهندگان آزاد، آی دی تلگرام « خدیجه »، بعنوان رای دهنده منتخب این دوره از مسابقه معرفی می گردد.

شرکت عمران و مسکن شمال

مشاهده تمامی تصاویراین رویداد...