صبح امروز 96/08/15 گزارش شش ماهه ۱۳۹۶ توسط مهندس ربیع پور مدیرعامل شرکت عمران و مسکن شمال به آقای مهندس سعیدی کیا ریاست محترم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و معاونین محترم ارائه شد.

شرکت عمران و مسکن شمال