پرسنل، مدیران و مدیرعامل شرکت عمران و مسکن شمال در راستای مسئولیت اجتماعی، یک روز حقوق آبان ماه خود را به هموطنان آسیب دیده زلزله کرمانشاه اختصاص دادند.

همچنین تعداد ۱۶ نفر از همکاران دفتر گیلان شرکت عمران و مسکن شمال به اتفاق خانواده شان جهت کاهش آلام هموطنان مسلمان در زلزله کرمانشاه ۱۴۰میلیون ریال هزینه سفر مشهدمقدس را به این امر اختصاص دادند.

شرکت عمران و مسکن شمال