26 آذر 1397، جلسات آموزشی «نگهداری و توسعه فضای سبز» برای کارکنان واحد فضای سبز نمک آبرود ادامه دارد.
طی این جلسه که در سالن آمفی تئاتر نمک آبرود برگزار شد، دکتر محمدعلی گلستانی، مدرس جلسه به موضوع «مبارزه با علف های هرز در فضای سبز» پرداختند.

 

شرکت عمران و مسکن شمال