شهادت غمبار پیام آور نهضت عاشورا،اسطوره عبادت و اطاعت الهی حضرت امام زین العابدین(ع) بر شیفتگان و شیعیان آن امام همام تسلیت باد.

شهادت زین العابدین