اخبار

یکشنبه 29 آذر 1394 در دفتر مدیر عامل محترم شرکت عمران و مسکن شمال، جناب آقای محمد جواد موسوی، جلسه هم اندیشی با حضور مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران به همره تنی چند از مسئولین این اداره کل و با حضور مدیران ارشد شرکت عمران و مسکن شمال برگزار شد.

 

یکشنبه 29 آدر 1394 در دفتر مدیر عامل محترم شرکت عمران و مسکن شمال، جناب آقای محمد جواد موسوی، جلسه هم اندیشی با حضور مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران به همره تنی چند از مسئولین این اداره کل و با حضور مدیران ارشد شرکت عمران و مسکن شمال برگزار شد.

یکشنبه 29 آدر 1394 در دفتر مدیر عامل محترم شرکت عمران و مسکن شمال، جناب آقای محمد جواد موسوی، جلسه هم اندیشی با حضور مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران به همره تنی چند از مسئولین این اداره کل و با حضور مدیران ارشد شرکت عمران و مسکن شمال برگزار شد.

 

امروز در نمک آبرود جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد هلدینگ عمران و مسکن ایران و شرکت‌های تابعه با موضوع بررسی عملکرد هشت ماهه این شرکت‌ها در حال برگزاریست.
در این جلسه ضمن قدردانی از زحمات مدیر عامل پیشین شرکت عمران و مسکن شمال آقای مهندس عبدالرسول دهقان، معارفه‌ی مدیرعامل جدید این شرکت، آقای مهندس محمدجواد موسوی انجام خواهد شد.

تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت عمران و مسکن شمال با حضور مسئولین هلدینگ عمران و مسکن ایران و شرکت‌های تابعه 

 
 

 

ادامه مطلب...

هفتمین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری و گردشگری در جزیره کیش

 شرکت عمران و مسکن شمال

١٨ تا ٢١ آبان، غرفه ٣٢ 

با حضور معاونین سازمان گردشگری استان مازندران

 

هفتمین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری و گردشگری در جزیره کیش با حضور معاونین سازمان گردشگری استان مازندران در غرفه شرکت عمران و مسکن شمال
 

 

ادامه مطلب...