اخبار

امروز چهاردهم آبان ماه 1394، نمک آبرود

نشست هم اندیشی مدیران کل استان های ساحلی شمال و جنوب کشور

موضوع: بررسی طرح دهکده‌های ساحلی

 

مسابقه نشست هم اندیشی مدیران کل استان های ساحلی شمال و جنوب کشور - نمک آبرود
 

 

ادامه مطلب...

ساعت 9:30 صبح جمعه 1394/8/8 مرحله سوم مسابقه دوچرخه سواری جایزه بزرگ 80000000 ریالی آزاد مردان مازندران از نمک آبرود آغاز و به نمک آبرود منتهی خوهد شد.

مکان و زمان ثبت نام

ساعت 8:30 صبح در محل شروع مسابقه

محل شروع مسابقه

درب دوم شهرک توریستی نمک آبرود

ادامه مطلب...