شرکت عمران و مسکن شمال به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های فعال در زمینه‌های عمرانی و توریستی و متولی شهرک نمک‌آبرود، آماده دریافت طرح‌ها و پیشنهادات شما می‌باشد.

طرح‌های خود را در زمینه توریستی، عمرانی، انبوه‌سازی و ... می‌توانید به یکی از طرق زیر به دست ما برسانید:

1- ارسال توسط ایمیل به آدرس

2- تحول حضوری به دفتر معاونت مالی و اداری شرکت عمران و مسکن شمال در شهرک نمک‌آبرود.

3- برای اطلاعات و تصاویر از شهرک توریستی نمک آبرود به اینستاگرام شرکت مراجع فرمایید.namakabrud@