امروز ششم آبان ماه 1394، نمک آبرود

رالی خانوادگی جانبازان

رالی خانوادگی جانبازان در نمک آبرود

 

 

  • توضیحات: نماز جماعت ظهر و عصر و زيارت پرفيض عاشورا به همراه جانبازان سرافراز در نماز خانه تله كابين نمك ابرود
  • توضیحات: نماز جماعت ظهر و عصر و زيارت پرفيض عاشورا به همراه جانبازان سرافراز در نماز خانه تله كابين نمك ابرود
  • توضیحات: نماز جماعت ظهر و عصر و زيارت پرفيض عاشورا به همراه جانبازان سرافراز در نماز خانه تله كابين نمك ابرود