ساعت 9:30 صبح جمعه 1394/8/8 مرحله سوم مسابقه دوچرخه سواری جایزه بزرگ 80000000 ریالی آزاد مردان مازندران از نمک آبرود آغاز و به نمک آبرود منتهی خوهد شد.

مکان و زمان ثبت نام

ساعت 8:30 صبح در محل شروع مسابقه

محل شروع مسابقه

درب دوم شهرک توریستی نمک آبرود

زمان شروع مسابقه

راس ساعت 9:30 صبح

مسیر مسابقه

مسافت مسیر 130 کیلومتر است. شرکت کنندگان در مسیر مسابقه در یک جاده مسطح از شهرهای کلارآباد، سلمان شهر، عباس آباد، تنکابن (تا مقابل مجتمع رشد) عبور می‌کنند و در ادامه همین مسیر را تا نمک آبرود بر می‌گردند که در نهایت مسابقه با طی شش دور در شهرک توریستی نمک آبرود به پایان می‌رسد.

مدارک مورد نیاز

1- کارت بیمه ورزشی
2- رضایت نامه کتبی والدین ( برای گروه سنی جوانان)

جوایز

به 17 نفر برتر در پایان مسابقه جوائز به صورت نقدی اهداء خواهد شد.

اسکان

هزینه اسکان به عهده شرکت کنندگان خواهد بود. مدیریت اسکان شرکت کنندگان به وسیله آقای هاشمی ریاست محترم هیات دوچرخه سواری شهرستان چالوس به انجام رسیده است که در صورت وجود هر گونه سوال می‌توان با شماره 09112930251 تماس حاصل نمود.