امروز چهاردهم آبان ماه 1394، نمک آبرود

نشست هم اندیشی مدیران کل استان های ساحلی شمال و جنوب کشور

موضوع: بررسی طرح دهکده‌های ساحلی

 

مسابقه نشست هم اندیشی مدیران کل استان های ساحلی شمال و جنوب کشور - نمک آبرود