امروز در نمک آبرود جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد هلدینگ عمران و مسکن ایران و شرکت‌های تابعه با موضوع بررسی عملکرد هشت ماهه این شرکت‌ها در حال برگزاریست.
در این جلسه ضمن قدردانی از زحمات مدیر عامل پیشین شرکت عمران و مسکن شمال آقای مهندس عبدالرسول دهقان، معارفه‌ی مدیرعامل جدید این شرکت، آقای مهندس محمدجواد موسوی انجام خواهد شد.

تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت عمران و مسکن شمال با حضور مسئولین هلدینگ عمران و مسکن ایران و شرکت‌های تابعه