بازدید مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران و رییس اداره کار شهرستان چالوس و هیات همراه از نمک ابرود، تله کابین، سورتمه و ...

 

بازدید مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران و رییس اداره کار شهرستان چالوس و هیات همراه از نمک ابرود، تله کابین، سورتمه و ...