شرکت عمران و مسکن شمال در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی و انتخاب مشاورین و طراحان واجد صلاحیت به شرح خدمات ذیل اقدام نماید.

موضوع

انجام خدمات مهندسی در زمینه طراحی معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی در
1- فاز 1 و 2 پروژه‌های تجاری نمک آبرود (چالوس)
2- برج 25 طبقه مسکونی نمک آبرود (چالوس)
3- پروژه تجاری مسکونی خسروی مشهد

شرایط

1- داشتن حداقل 10 سال سابقه طراحی در زمینه مشابه
2- ارائه رزومه کاری
3- ارائه ارزیابی کیفی کارفرمایان


لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید تا در صورت تمایل به ارسال اسناد و مدارک خود و تحویل آن به واحد فنی واقع در دفتر مرکزی شرکت عمران و مسکن شمال در چالوس - نمک آبرود اقدام نمایند.
مهلت ارسال مدارک: 25/10/94

شماره تماس: 01158572323

 

متن کامل فراخوان همکاری