شرکت عمران ومسکن شمال در نظر دارد تا خرید لوازم موتور خانه شامل:1-چیلر 2- بویلر و دیگهای آب گرم 3- پمپ و پوستر پمپ 4- لوله و اتصالات مربوط به پروژه های تجاری تله کابین نمک آبرود و مهتاب انزلی را ظرف مدت یک ماه از طریق مناقصه عمومی به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند با توجه به توضیحات مشروحه ذیل همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری جهت دریافت اسناد مناقصهی مربوطه و بازدید از محل فعالیت به دفتر مرکزی این شرکت واقع در چالوس شهرک توریستی نمک آبرود شرکت عمران ومسکن شمال مراجعه یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 01158572122-01158572323 تماس حاصل نمایند.

اسناد مناقصه و سایر پیوست‌های فنی از طریق همین صفحه نیز قابل دریافت است. 

- قیمت های پیشنهادی مناقصه مربوطه از ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 94/10/19  بازگشایی خواهد شد لذا پیشنهاد دهندگان حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 94/10/17 مهلت دارند نسبت به تحویل پاکتهای پیشنهادی اقدام نمایند.

 

اسناد مناقصه

سایر ملحقات:

پیوست شماره یک : چیلر و فن کوئل

پیوست شماره دو: دیگهای آب گرم

پیوست شماره سه: پمپ

پیوست شماره چهار: لوله و اتصالات