از این پس همه می توانند با مدیر عامل محترم شرکت عمران و مسکن شمال چهارشنبه هر هفته از ساعت 14 الی 17 ملاقات حضوری داشته باشند.

برای هماهنگی میتوانید با دفتر مدیریت تماس بگیرید.

شماره تماس با دفتر مدیرعامل: 01158572113

روابط عمومی شرکت عمران و مسکن شمال