جلسه امروز 16 دی ماه 1394 با حضور معاونین و مدیران ارشد شرکت عمران و مسکن شمال در نمک آبرود برگزار شد. در این جسله که به منظور هماهنگی، همسویی و همفکری در مسیر توسعه‌ی تولید و گردشگری برگزار شده بود، جزئیات پیش نویس سند چشم انداز شرکت نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

 جلسه معاونین و مدیران ارشد شرکت عمران و مسکن شمال در نمک آبرود