شرکت عمران و مسکن شمال در نظر دارد جهت طراحی مجموعه اقامتی (مالکیت زمانی) و تجاری خسروی واقع در مشهد مقدس خیابان خسروی نو را به مسابقه بگذارد.

تاریخ تحویل طرح: 1395/01/15 (تمدید شد)

تاریخ اعلام برنده مسابقه: 1395/01/16

جوایز مسابقه

  • نفر اول: 20 سکه بهار آزادی + لوح تقدیر
  • نفر دوم: 6 سکه بهار آزادی + لوح تقدیر
  • نفر سوم: 4 سکه بهار آزادی + لوح تقدیر
  • به پنج نفر بعدی به ترتیب اولویت لوح تقدیر مسابقه اعطاء می گردد.

اطلاعات تماس جهت دریافت اطلاعات بیشتر

دبیر مسابقه: 09111912878

کارشناس فنی: 09151891828