پیامبر اکرم(ص): عبادت هفتاد جزء است که بهترین آن، کوشش در راه به دست آوردن مال حلال است.
روز جهانی کارگر گرامی باد

شهرک توریستی نمک آبرود - شرکت عمران و مسکن شمال