شرکت عمران و مسکن شمال به منظور توسعه، ایجاد اشتغال و استفاده حداکثری از توان سرمایه گذاری داخلی در امر تولید ساختمان، در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی متقاضیانی که از توانمندی مالی و فنی لازم جهت سرمایه گذاری در طرح‌های زیر برخوردار می‌باشند اقدام نماید:
1- پروژه مجتمع مسکونی
2- پروژه تجاری، تفریحی و توریستی
اطلاعات بیشتر در فایل پیوست: دانلود فایل پیوست