آبشار نمك آبرود

رستوران آبشار ترنگ:

این رستوران در فضایی زیبا با چشم اندازی بدیع ازجنگل و دریا در سه طبقه با استفاده از فن آوری جدید سازه ای و طراحی نوین داخلی با گنجـایش همـزمان 500 نفر مشـرف به سایت نمـک آبرود آمـاده پذیـرایی از گردشگران می باشد.
از دیگر رستوران ها مجموعه میتوان از رستورانهای شاله ، میزبان ، رستوران روباز قله دیو حمام ، قله مدوبن ، تفرجگاه و ... را نام برد.

 

 

آبشار نمك‌آبرود   آبشار نمك‌آبرود
آبشار نمك‌آبرود   آبشار نمك‌آبرود

 

مدیریت: محمد کلهر

تماس: 01152184890
تماس مستقیم با مدیر: 09113932219