تقارن هفته دفاع مقدس با دهه اول محرم حسینی را با یاد شهیدان والامقام راه آزادگی و حقیقت گرامی میداریم.

تقارن هفته دفاع مقدس با دهه اول محرم حسینی