شرکت عمران و مسکن شمال در امر ترویج و اقامه فرهنگ نماز با دریافت امتیاز ارزیابی۱۰۰ (از۱۰۰نمره) در بین شرکت های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی رتبه «عالی» را کسب نمود.

کسب رتبه عالی اقامه نماز در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی