در این دوره از مسابقه، تصویر ارسال شده توسط آی دی تلگرام «...shahin jahandideh...» طبق آرای دریافتی به عنوان تصویر برنده اعلام می شود.

همچنین به قید قرعه از میان رای دهندگان آزاد، آی دی تلگرام « shahla taheri »، بعنوان رای دهنده منتخب این دوره از مسابقه معرفی می گردد.

شرکت عمران و مسکن شمال

مشاهده تمامی تصاویراین رویداد...