شرکت عمران و مسکن شمال در نظر دارد طراحی مجموعه اقامتی (مالکیت زمانی) و تجاری میموزا واقع در مازندران، چالوس، هچیرود 2 کیلومتر قبل از نمک آبرود، روبروی فروشگاه البسکو را به مسابقه بگذارد. 

1- تاریخ آخرین مهلت دریافت مدارک مسابقه: 1396.10.13

2- تاریخ آخرین مهلت تحویل طرح: روز دوشنبه 1396.11.23 

3- تاریخ اعلام برنده مسابقه : 1396.11.28

4- تعیین جوائز

  • نفر اول: 20 سکه بهار آزادی + لوح تقدیر
  • نفر دوم: 6 سکه بهار آزادی + لوح تقدیر
  • نفر سوم: 4 سکه بهار آزادی + لوح تقدیر
  • به نفر چهارم تا دهم یک سکه و لوح تقدیر مسابقه اعطاء می گردد.

5- موضوع مسابقه طراحی

طراحی مجموعه تجاری و اقامتی (مالکیت زمانی ) و توریستی در زمین ساحلی واقع در هچیرود، روبروی فروشگاه البسکو به مساحت حدود 6750 مترمربع و با توجه به توافقات اولیه با شهرداری هچیرود به شرح برنامه فیزیکی بند هشت.

 

 

 

6- معرفی سایت مسابقه

وب سایت رسمی نمک آبرود http://www.namakabroud.com

7- ویژگی های طرح

• خلاقیت و نوآوری برای ارائه فرم بدیع و شاخص با توجه به ساحلی بودن زمین
• توجه به اصول معماری هوشمند، پایداری- همساز با اقلیم و مسائل فرهنگی
• توجه به معماری و جداره های بنا به عنوان نشانه شهری
• توجه به استفاده از تکنولوژی روز در صنعت ساختمان و قابلیت های اجرائی


• توزیع مناسب و با کیفیت مطلوب در هر طبقه برای واحد های با مساحت (85-75) ، (105 – 95) ، (145 – 135) توسط طراح در نظر گرفته شود.
• رعایت ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی ملاک عمل شهرداری هچیرود شامل: تراکم- جانمایی(سطح اشتغال)- دسترسی سواره و پیاده
• رعایت ضوابط آتش نشانی و مباحث مقررات ملی ساختمان
• رعایت برنامه فیزیکی طرح و پاسخگویی به نیاز های مصوب طرح (با تاکید بر نظام مالکیت زمانی)

8- برنامه فیزیکی طرح

جدول سطوح کاربری مجتمع اقامتی (مالکیت زمانی) و تجاری میموزا نمک آبرود به تفکیک طبقات (بر اساس جدول توافقی با شهرداری)

طبقه درصد سطح اشغال کاربری
1 زیرزمین 80 % پارکینگ + لاندری + تاسیسات
همکف 30 % تجاری
1 - 20 30 % مسکونی (اقامتی توریستی)
شامل پذیرش اقامتی کافی ش/اپ رستوران فضای ورزشی

9- مدارک لازم جهت ارائه طرح

9-1- شرح مفهوم طرح حداکثر در دو برگ A4
9-2- ارایه نقشه ها حداکثر در 5 شیت 100*70 (فوم برد) به همراه موارد مندرج در بند 9-3
9-3- طراحی ها باید شامل موارد زیر باشد که علاوه بر 5 شیت 100*70 (فوم برد) در قالب یک آلبوم در قطع A3 به همراه CD با فرمت dwg تحویل می گردد.
• نقشه زیرزمین
• نقشه همکف
• نقشه های طبقات

• نماهای معماری و شهری طرح
• برش های طولی و عرضی
• پرسپکتیو حجمی و سه بعدی از طرح با مقیاس مناسب به انتخاب طراح
تبصره: ضروری است تمامی پلان ها ، نماها و برش ها با مقیاس 1:200 و با رعایت ضوابط ملاک عمل شهرداری هچیرود تهیه و ارایه گردد.

10- شرایط اختصاصی شرکت در مسابقه طراحی

• شرکت در مسابقه برای کلیه مهندسین مشاور ، مهندسین معمار آزاد است.
• مسابقه به صورت یک مرحله ای برگزار می گردد.
• در انجام مراحل مسابقه نماینده مشاوران و یا گروه ها که به عنوان نماینده ثبت نام نموده اند به رسمیت شناخته می شوند.
• طرح های ارائه شده به دبیرخانه، مسترد نخواهد شد.
• برگزار کننده مجاز است آثار رسیده را پس از اتمام مسابقه به نحو مقتضی و با ذکر مشخصات صاحب اثر منتشر نماید.
• شرکت عمران و مسکن شمال در پذیرش، عقد قرارداد، طراحی و اجرا مختار خواهد بود.
• درصورت عقد قرارداد با برنده مسابقه جایزه پرداختی از حق الزحمه قرارداد کسر می گردد.
• به آثاری که پس از تاریخ مقرر به دبیرخانه ارسال شود به هیچ وجه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

11- هیئت داوران

- آقای دکتر داراب دیبا - آقای دکتر محمدرضا پورزرگر
- آقای دکتر سید محسن حبیبی - آقای دکتر سید ابوالفضل میربابایی
- آقای مهندس امیر فرجامی
دبیر مسابقه: آقای دکتر حمیدرضا ربیع پور
مدیرعامل: آقای دکتر حمیدرضا ربیع پور
آدرس ارسال آثار: چالوس - نمک آبرود – دفتر مدیریت عامل شرکت عمران و مسکن شمال
تلفن: 01152186913- 01158572323- 01152183000

برای دانلود مستندات کلیک کنید