استان مازندران بر سر راههاي مهم ارتباطي كشور قرار گرفته بطوريكه اين راهها مازندران را به استانهاي گلستان در شرق و گيلان درغرب و تهران و سمنان در جنوب وصل مي‌كند. اين راه ها به سه دسته آسفالته، راه آهن و آبي تقسيم مي‌شوند. در شرق مازندران راه آسفالته مازندران به مشهد قرار دارد و در غرب آن راههاي آسفالته به چهار شاخه تقسيم مي‌گردد:

۱) جاده كناره كه به گيلان وصل مي‌شود
۲) جاده چالوس (كندوان) كه به كرج و تهران وصل مي‌شود.
۳) جاده هراز كه مازندران را به تهران وصل مي‌كند و كوتاه ترين راه ارتباطي است.
۴) جاده فيروزكوه كه از طريق ورسك به تهران وصل مي‌شود، اين راه ها نقش مهمي ‌در اقتصاد منطقه دارند.
را ه آهن
راه آهن مازندران در مسیر گرگان به تهران از شهرهای مهمی چون بهشهر، ساری، قائم شهر می گذرد و از نظر حمل کالا و مسافر حائز اهمیت است
راه هاي آبي
مهمترين راه آبي، درياي خزر است كه با كشورهاي شوروي سابق و اروپائي ارتباط بازرگاني برقرار مي‌كند. بسياري از شهرهاي مازندران در كنار اين دريا قرار دارند ليكن تنها بندر مهم و فعال اين استان بندر نوشهر مي‌باشد كه هر ساله حدود ۱۰۰ كشتي بازرگاني در اين بندر به مقدار ۴۰۰ هزار تن كالا تخليه و بارگيري مي‌كنند.
راه هاي هوايي
در استان مازندران در شهرهاي رامسر – نوشهر – ساري- فرودگاههاي داخلي ساخته شده و هواپيماهاي مسافربري داخلي در آنجا به امور ترابري هوايي مي‌پردازند.