صبح دیروز 27 آبان ماه 1397 با هماهنگی های به عمل آمده توسط واحد فضای سبز شرکت عمران و مسکن شمال، یک کارگاه آموزشی با موضوع «نگهداری و توسعه فضای سبز» برای کارکنان فضای سبز نمک آبرود برگزار شد.

طی این جلسه که در سالن آمفی تئاتر نمک آبرود برگزار شده بود دکتر محمدعلی گلستانی، ضمن آموزش مفاهیم جدید علمی به تشریح نکاتی که می بایست در فصول سرد سال برای نگهداری و توسه فضای سبز، مد نظر قرارداده شود، پرداختند.

شرکت عمران و مسکن شمال