به منظور ارتقاء سطح امنیت تفرجگاه ساحلی نمک آبرود با هماهنگی انجام شده توسط واحد انتظامات شرکت عمران و مسکن شمال یک جلسه آموزشی برای پرسنل انتظامات تفرجگاه ساحلی نمک آبرود برگزار شد. در این جلسه آموزشی جناب سرهنگ بابایی رئیس پلیس پیشگیری استان مازندران ضمن ارائه تجربیات خود در زمینه حفظ امنیت در محیط های گردشگری، نکات مفیدی را درباره ملاحظات قانونی و حفظ حریم خصوصی شرح دادند.

شرکت عمران و مسکن شمال