مبارک باد میلاد مهربان ترین فرستاده خدا و راست گوترین بنده حق

هفته وحدت گرامی باد.

شرکت عمران و مسکن شمال