آتشنشانی نمک آبرود در ایام تعطیلات نوروزی نیز به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی می باشد.

شماره تماس: 01152188870

شرکت عمران و مسکن شمال