گزارش تصویری/ نشست بصیرتی

بامحوریت ۹ دی روز بصیرت
میثاق امت با ولایت با سخنرانی آقای حق پرست

 

1 9 دی 5 9 دی
2 9 دی 4 9 دی

 

(( پایگاه مقاومت بسیج امام علی(ع) و رابط عمومی و امور فرهنگی شرکت ))