شهادت امام محمد باقر علیه السلام
چشمه جوشنده علم و حکمت

بر شیعیان حقیقت جوی او تسلیت باد
شهادت حضرت امام باقرع