ی بانوی اطهر نمونه

وی دخت پیمبر نمونه
------------------
ای فاطمه، ای حبیبه حق
مشهور به کوثر نمونه
-----------------
مام حسنین و زینبینی
ای طاهره مادر نمونه
 -----------------
غیر از پدرت کسی ندارد
مانند تو دختر نمونه
----------------- 
طوبا به مقام تو علی را
هم کفوی و همسر نمونه
ولادت حضرت زهرا روز مادر روز زن