میلاد باسعادت سرور و سالار آزادگان جهان حضرت امام حسین(ع) بر شیفتگان و شیعیان حضرتش مبارک باد.

میلام امام حسین (ع)

روابط عمومی و امور فرهنگی شرکت عمران و مسکن شمال