میلاد باسعادت اسوه جوانمردی حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان تهنیت باد

 

میلاد حضرت علی اکبر و روز جوان

روابط عمومی و امور فرهنگی شرکت عمران و مسکن شمال