شركت عمران و مسكن شمال در نظر دارد تا از طريق مزايده عمومی نسبت به واگذاري امتياز بهره برداري از اماكن و غرفه هاي تجاري واقع در شهرك نمك آبرود و دفتر بابلسر اقدام نمايد كه مطابق اسناد مزايده تعدادي از غرفه ها با دوره واگذاري سه ساله وتعدادي با دوره واگذاري يك ساله می باشد . متقاضيان می توانند از تاريخ درج آگهی لغايت يكشنبه مورخ 1401/01/21 از ساعت 8 الی 16 جهت اخذ اطلاعات، بازديد، خريد و تحويل اسناد شركت در مزايده به صورت حضوري اقدام نمايند.

 

مستندات آگهی مزایده عمومی

بعد از دانلود فایل را از حالت فشرده خارج نمایید.