گزارش تصویری / تمامی دفاتر 

 محفل انس با قرآن همه روزه در ایام ماه مبارک با حضور پرسنل در تمامي دفاتر شرکت عمران و مسکن شمال

شرکت عمران و مسکن شمال