گزارش تصویری / تمامی دفاتر 

محفل انس با قرآن همه روزه در ایام ماه مبارک با حضور پرسنل در تمامي دفاتر
شرکت عمران و مسكن شمال

شرکت عمران و مسکن شمال